Landslagen anlände något sent i Ryssland idag, men det har redan funnits personal på plats för att kontrollera anläggningen och att den uppfyller lagets krav och behov. Medan själva planen håller riktigt hög kvalitet finns det en oro som rör ett annat område: spioneri. Det exakta problemet med situationen är att anläggningen går att åskåda…