Svenska fotbollsförbundet

Det svenska fotbollsförbundet har många viktiga uppgifter och syften. Framför allt ska man sköta all övergripande organisation och administration för fotbollen runt om i Sverige samt främja svensk fotboll på alla nivåer både inom Sverige såväl som utomlands.

Svenska Fotbollsförbundet, eller SvFF, bildades den 18 december år 1904, vilket är ungefär kring den tid då de flesta svenska elitklubbarna inom fotboll bildades. SvFF har i dagsläget lite över en miljon mer eller mindre aktiva medlemmar. Ordförande är i skrivande stund Karl-Erik Nilsson som tog över i en turbulent tid år 2012.

SvFF har länge haft det svårt med en rad olika problem som har uppstått i svensk fotboll. Främst har det varit klurigt för dem att bestämma vilka regelverk som ska följas och hur man ska tolka olika paragrafer och regler när det kommer till ett återkommande problem inom den svenska och internationella fotbollen – läktarvåldet och huliganismen. Även inom andra olika frågor och dilemman inom svensk fotboll som rör både saker på planen såväl som läktarkulturen på sidan om planen har SvFF agerat tveksamt och obeslutsamt.

De är som organisation allt som oftast kritiserade för att inte ha något intresse av att ha insyn i vad som verkligen ligger till grund för vad fotboll handlar om och att de har allt för stort intresse ekonomiskt och på så vis inte tillgodoser den breda massans efterfrågan och krav. Detta har förstås skapat en klyfta mellan SvFF, de allsvenska klubbarna och de olika intressenterna i form av åskådare och fans runt om i landet.